פקס

שלום רב

לאור הודעות הספק על עליות מחיר עקב המצב העולמי - המחירים יעלו החל ממחר בשיעור בין 10 ל 20 אחוז, מוזמנים להזמין עוד היום בכפוף למלאי הקיים בחברתנו. במידה ומוצר יהיה חסר - תיגבה עליית המחיר בנפרד.