• הבחירה שלך:
הספק
רטיטות לדקה/קצב הלימה
עוצמת מכה
מהירות (סיבובים לדקה)
כושר קידוח בטון
כושר קידוח מתכת
כושר קידוח עץ
משקל
מתח
יצרן