מסלולים וניצבים

בדף

מסלול פח
החל מ - 7.60 
כולל מע"מ
ניצב פח
החל מ - 9.10 
כולל מע"מ
מסלול גמיש
החל מ - 78.20 
כולל מע"מ