מסלולים וניצבים

בדף

מסלול פח
החל מ - 12.40 
כולל מע"מ
ניצב פח
החל מ - 14.60 
כולל מע"מ
מסלול גמיש
החל מ - 159.10 
כולל מע"מ