מסלולים וניצבים

בדף

מסלול פח
החל מ - 8.80 
כולל מע"מ
ניצב פח
החל מ - 10.50 
כולל מע"מ
מסלול גמיש
החל מ - 90.20 
כולל מע"מ