מסלולים וניצבים

בדף

מסלול פח
החל מ - 13.10 
כולל מע"מ
ניצב פח
החל מ - 17.70 
כולל מע"מ
מסלול גמיש
החל מ - 144.30 
כולל מע"מ