מוצרי עזר לטיח

טיח לבידוד מבנים מחום וקור. טיח זה מתאים לבטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק סיליקט, בלוק בטון תאי.


בדף

טיח זה מתאים לבידוד כל מעטפת הבניין כולל גשרים תרמיים!


מתאים לכל סוגי המבנים, שימו לב! חשוב לשים לב להוראות היצרן, כל טיח מתאים למבנה בגובה שונה!
הטיח מתאים לשימוש חיצוני, מאפשר מעבר של אדי מים ,ומונע עיבוי בתוך המבנה.
הוראות כלליות
• יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר.
• החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן היטב.
• טווח הטמפ' המותרת ליישום הוא בין 5-35 מעלות צלזיוס.
• אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים(גשם, רוחות חזקות וכד').
• תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
• יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
• במקרה של מגע עם העור או העניים יש לשטוף במיידית במים זורמים ובמקרה הצורך להיוועץ עם גורם רפואי.
הכנת הרקע
יש לדאוג כי עבודות הטיח לא יחלו לפני חלוף שבועיים מיום גמר עבודת היציקה והבנייה. השטחים הרלוונטיים לטיוח יהיו מיושרים בנוסף יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים לפני השימוש. כמו כן יש לנקות את השטח משמנים, אבק ומלחים.
תשתית
יש ליישם 24 שעות לפחות לאחר הכנת הרקע, במידה ולא מיישמים את שכבת הטיח התרמי לאחר 24 שעות, יש לבצע אשפרה בהתאם למפורט בדף הוראות יצרן.
שכבת הטיח תיושם 24-72 שעות מתום השמת שכבת היסוד.
אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס או מוצרים המכילים גבס, למוצר זה.

כל המוצרים בעלי תקן ישראלי. הוראות אלו לא מחליפות הוראות יצרן, יש לקרוא בעיון את הוראות יצרן.