כבלים+צנרת לחשמל

בדף

צינור תקשורת יק"ע
החל מ - 758.20 
כולל מע"מ
החל מ - 99.70 
כולל מע"מ
כבל ירוק XLPE
החל מ - 5.00 
כולל מע"מ
כבל פנדל כתום
החל מ - 4.80 
כולל מע"מ
כבל אנטנה לטלויזיה קואקס RG6
החל מ - 112.30 
כולל מע"מ
החל מ - 122.90 
כולל מע"מ
צינור מריכף שחור
החל מ - 80.70 
כולל מע"מ
צינור שרשורי
החל מ - 73.00 
כולל מע"מ
תוף חשמל עם כבל - תקן
החל מ - 193.80 
כולל מע"מ
תוף חשמל עם כבל וממסר פחת
החל מ - 376.20 
כולל מע"מ