כרטסת הנהלת חשבונות

מספר תאריך תאריך תשלום סוג פעולה אסמכתא1 פרטי תנועה זכות חובה  


אין נתונים ברכטסת עבור חשבון זה