תעשיה

בדף

419.20 
כולל מע"מ
91.00 
כולל מע"מ
החל מ - 96.50 
כולל מע"מ
החל מ - 380.30 
כולל מע"מ
החל מ - 173.50 
כולל מע"מ
החל מ - 467.70 
כולל מע"מ
החל מ - 116.20 
כולל מע"מ
החל מ - 84.70 
כולל מע"מ